Dementie Verpleegkundige


De hersenen van mensen met dementie zijn minder goed in staat informatie te verwerken. Dit kan ingewikkelde en ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. De dementieverpleegkundige biedt deze mensen en hun naasten ondersteuning, begeleiding en behandeling. De hulpvraag van de cliënt en mantelzorger staat hierbij centraal. 
Een persoon met dementie raakt de regie over het eigen leven langzaam kwijt. Vaak komen er ook andere bedreigende gezondheidsproblemen bij kijken waardoor huisartsbezoeken, geneesmiddelengebruik, thuiszorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, ziekenhuisopnames en andere zorgvoorzieningen steeds vaker nodig zijn. Daarnaast kan de noodzaak voor hulp niet alleen voor de cliënt, maar ook voor eventuele mantelzorgers en de sociale omgeving erg groot zijn. Naasten zullen moeten leren omgaan met de persoon met dementie en het een plekje leren geven.

Hoe kan een dementieverpleegkundige helpen?


  • Als vaste professional behandeling en ondersteuning bieden
  • De behoeften bespreken en vragen beantwoorden.
  • Incidenten in de thuisomgeving helpen voorkomen.
  • Signaleren en gepast handelen bij co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen
  • Voorkomen van verwaarlozing en overbelasting van mantelzorgers
  • Afstemmen met andere professionals om de zorg zo passend mogelijk te maken
Specialist inschakelen
Wilt u geholpen worden door deze specialist? Vul het onderstaande formulier in of neem zonder extra kosten contact op met onze klantenservice: 088 - 22 11 033. Zij helpen u graag verder.